ขยับร่างกาย เพียง 15 นาที ช่วยชดเชยการ นั่งทั้งวัน ได้

นั่งทั้งวัน

ผลการศึกษาวิจัยใหม่ในคนเกือบครึ่งล้านคนที่นั่งทำงานเป็นเวลานานมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง

โดยเฉพาะจากโรคหลอดเลือดหัวใจ เมื่อเทียบกับคนที่กระตือรือร้นตลอดทั้งวัน

แต่ก็มีข่าวดีเช่นกัน การเคลื่อนไหวเป็นระยะๆ แม้เพียง 15 นาทีตลอดทั้งวันดูเหมือนจะช่วยลดความเสี่ยงได้ เช่นเดียวกับการออกกำลังกายเป็นประจำ

การค้นพบเหล่านี้มาจากการศึกษาย้อนหลังขนาดใหญ่ในไต้หวัน ซึ่งตีพิมพ์ในวันนี้ในวารสาร JAMA Network Open

นักวิจัยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสุขภาพปีละ 2 ครั้งระหว่างปี 1996-2017 ซึ่งรวมทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมคือ 39 ปี

การ นั่งทั้งวัน เชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 16%

ผู้เข้าร่วมถูกขอให้ตอบคำถามเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ ระดับกิจกรรม และการนั่งในแต่ละวันในที่ทำงาน จากนั้น นักวิจัยได้แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 3 ประเภทตาม “ปริมาณการนั่งทำงาน” โดยพื้นฐานแล้วคือระยะเวลาในการทำงานของพวกเขา ใช้เวลาในการนั่ง: “นั่งเป็นส่วนใหญ่” ปริมาณการนั่งสูงสุดต่อวัน “นั่งสลับและไม่นั่ง” การนั่งเป็นระยะๆ ตลอดทั้งวัน และ “ส่วนใหญ่ไม่นั่ง” เป็นกลุ่มที่กระตือรือร้นที่สุด

หลังจากควบคุมสิ่งต่างๆ เช่น ค่าดัชนีมวลกาย การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา เพศ และอายุ การศึกษาพบว่าบุคคลที่อยู่ในประเภท “นั่งส่วนใหญ่” มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 16% และความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น 34% มากกว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่ม กลุ่ม “ส่วนใหญ่ไม่นั่ง”

“ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้พบได้ในกลุ่มย่อยต่างๆ รวมถึงผู้ชาย ผู้หญิง อายุน้อยกว่าและสูงอายุ ผู้สูบบุหรี่ และผู้ไม่สูบบุหรี่ การค้นพบนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดการนั่งในที่ทำงานเป็นเวลานานและเพิ่มการออกกำลังกายในแต่ละวันเพื่อลดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ อัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการนั่ง” ดร. Wayne Gao ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์จาก School of Public Health, Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน

นั่งทั้งวัน

ลดความเสี่ยงโดยการลดเวลา นั่งทั้งวัน

ดร. สก็อตต์ เลียร์ ปริญญาเอก ศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและประธานฝ่ายวิจัยการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มหาวิทยาลัยไซมอน เฟรเซอร์ มีความสนใจในกลุ่มคนกลางกลุ่มนี้มากที่สุด

“กลุ่มตรงกลางนั้นหรือกลุ่มนั่งไม่ต่อเนื่องก็ไม่ต่างจากกลุ่มที่ใช้เวลานั่งน้อยที่สุด ดังนั้น ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มที่ “นั่งเป็นส่วนใหญ่” ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร” เลียร์กล่าว

นักวิจัยยังพบว่าการออกกำลังกายสามารถชดเชยความเสี่ยงที่เกิดจากการนั่งเป็นเวลานานๆ ในระหว่างวัน แม้ว่าจะไม่มีสูตรที่ชัดเจนว่าจะต้องออกกำลังกายมากน้อยเพียงใดเพื่อชดเชยพฤติกรรมการนั่งเฉยๆ

จากข้อมูลของ Gao การออกกำลังกาย 15-30 นาทีต่อวัน สิ่งที่พวกเขาอ้างถึงในการศึกษานี้ว่า “การออกกำลังกายในช่วงเวลาว่าง” (LTPA) ก็เพียงพอที่จะชดเชยความเสี่ยงด้านสุขภาพของกลุ่ม “นั่งส่วนใหญ่”

นักวิจัยยังใช้การวัดกิจกรรมทางกายอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า Personal Activity Intelligence (PAI) เพื่อประเมินการออกกำลังกายในแต่ละวัน บุคคลที่ทำคะแนนได้มากกว่า 100 คะแนนต่อสัปดาห์โดยใช้มาตรวัด PAI ยังลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการนั่งเป็นเวลานานอีกด้วย

Leave a Reply